ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายบริการ
ฝ่ายจิตาภิบาล
โครงการปั้นน้ำใจสู้น้องพี่
โครงการจราจร
โครงการลานบุญลานปัญญา
สภานักเรียน


สถิติการเข้าชมเว็บ

                       
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา  จะจัดการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการครั้งที่  5 ประจำปีการศึกษา 2553  ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-6  และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ในวันเสาร์ที่  27  พฤศจิกายน 2553  
[รายละเอียด]
[28 -10-53]
การประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นอนุบาล 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประจำภาคเรียนที่ 1 /2553รายละเอียดคลิ๊กด้านล่างครับ

ว/ด/ป กำหนด
19 ส.ค.-30 ก.ย. 53
ปฐมวัยเรียนรู้โลกกว้าง
18-22 ส.ค. 53
สัปดาห์ วิทยาศาสตร์ - โครงการเรียนรู้โลกกว้าง
11-13 ส.ค. 53
วันแม่แห่งชาติ - สมโภชพระนางมารีย์
1-2 ส.ค. 53
ประเมินผลการเรียนรู้กลางภาคเรียนที่ 1/53
19 ก.ค. 53 ถวายเทียนพรรษา
1 ก.ค.53 สถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

 


 

 

   
  vdo !T
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
    การแสดงกลทางวิทยาศาสตร์ เหรียญ ทอง
    การร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) เหรียญ ทอง
    Multi Skills Comperition เหรียญ ทอง
    Crossword ช.ช.1 เหรืยญ เงิน
    อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ เหรียญ ทองแดง

 


JRCJQ'&AE1E ;U7Uh 1 ):Q:7Uh 1
 
JRCJQ'&AE1E ;U7Uh 1 ):Q:7Uh 2
 
JRCJQ'&AE1E ;U7Uh 2  ):Q:7Uh 1
 
JRCJQ'&AE1E ;U7Uh 2  ):Q:7Uh 2
 
JRCJQ'&AE1E ;U7Uh 2  ):Q:7Uh 2

โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 Tel. 0-4571-8211 Fax.0-4571-8211
webadmin : wason_van@hotmail.com Email : songyaeschool@hotmail.com
Copyright 2008 by Songyae School . All Rights Reserved.